Prompty ChatGPT (nie tylko dla junior developerów)
➡️

Prompty ChatGPT (nie tylko dla junior developerów)

Tags
Published
easycart-ec-hash
easycart-product-id
Author
Kolekcja programistycznych promptów nie tylko dla junior developerów
Witaj w ebooku, który zawiera moją prywatną kolekcję promptów do ChatGPT związanych z programowaniem i automatyzacją rzeczy okołoprogramistycznych.
Zbierając i kategoryzując te prompty, miałem na celu stworzenie bazy, która pomoże w nauce programowania oraz skryptowania.
Prompty te są przeznaczone dla osób, które już posiadają pewną wiedzę na temat programowania, ale chcą się rozwijać i poszerzać swoje umiejętności.
 
W ebooku znajdziesz propozycje z różnych dziedzin. Większość propozycji jest niezależna od języka programowania.
 
 
Prompty są po angielsku, bo jakoś naturalniej jest mi pisac o programowaniu po angielsku. Bez przeszkód możesz przetłumaczyć sobie prompty na polski. Działają.
 
Mocno wierzę, że ta kolekcja promptów okaże się dla Ciebie przydatna i pozwoli Ci się dużo szybciej rozwijać.
 
No to… do dzieła!
 

Spis treści

Spis treściJak tego używać?O czym warto pamiętać?👤 Personal coding assistantCode Modularity: Improving ReusabilityCode Readability and Maintainability: Tips and TricksCode Optimization: Improving PerformanceSOLID Principles in Code RefactoringEfficient Code Alternatives: Achieving the Same FunctionalityRefactoring to Standard Library Functions: [YOUR LANGUAGE]Efficient Data Structure and Algorithm Selection for Problem-solvingCode Readability: Improving Naming Conventions🎓 Act as a coding teacherProgramming Concepts Made Simple for BeginnersTranslating [FIRST LANGUAGE] to [SECOND LANGUAGE]: A Line-by-Line ExplanationProgramming Language/Tool Basics: Syntax and Usage ExplainedApplying Programming Principles in Real-World ScenariosStep-by-step solutionsLearning TDDLearning OOPBreaking down the problemExplain any concept using real-world analogy🚧 Act as a [manager]Generate user storiesTechnical project managerBusiness analystProject / work manager📝 Act as a tech writer Release notesDocument endpoint codeTutorial for SDKCreate README.md🤔 Act as a sceptical testerBreak thingsDead ends in user storiesFinding boundary conditionsGiven-When-Then🤖 Act as an automation specialist Bash – renaming filesBash – resizing imagesAnalyze logs with Bash + AWKProcess CSV data with PythonBash automation ideasAutomating with no-code💡 Generating data and ideasIdeas for programming project based on frameworksIdeas for programming project based on APIsGenerate fake data from JsonGenerate fake data from DB schemaRegex generatorCSV → JsonTranslate strings.xml resourcePodsumowanie

Jak tego używać?

Pierwszym krokiem jest przekopiowania prompta i wrzucenie go do ChatGPT.
Miej na uwadze, że zachowanie chatu nie będzie deterministyczne. Możesz dostać inne wyniki niż ja.
Śmiało modyfikuj prompty i sprawdzaj co pasuje do Twojego stylu pracy.
Jeśli jednak zatrzymasz się na pierwszym kroku (copy paste), to nie wykorzystasz potencjału narzędzia.

O czym warto pamiętać?

  • Niektóre prompty mają placeholder na Twój język / technologię. Zamień wtedy “[LANGUAGE]” na Javę lub Pythona. Czy na co chcesz. Zrób coś szalonego. Poproś o pseudokod po grecku.
  • ChatGPT to bot konwersacyjny – pamiętaj, że możesz nawiązać do poprzedniego elementu rozmowy, by coś wyjasnić, doprecyzować lub dopytać. Możesz napisać wprost, że oczekiwany wynik jest inny i chat ma się poprawić.
  • Zauważysz, że część promptów jest do siebie podobna. Tak jest. Zbadaj na własną rękę jakie będą różnice w odpowiedziach, gdy zmienisz początkowe “act as” na coś innego.
  • Odpowiedzi, które dostaniesz są punktem wyjścia, a nie rozwiązaniem. Kopiowanie wprost tego, co ChatGTP wypluje jest sto razy groźniejsze niż kopiowanie odpowiedzi ze Stacka.
  • Jeśli odkryjesz jakieś nowe, ciekawe instrukcje, dawaj znać!
 
Miłego, szybszego kodowania!

👤 Personal coding assistant

Remember. Don’t share sensitive data with ChatGPT. I warned. Now my conscience is at peace.

Code Modularity: Improving Reusability

👉
Act as a coding assistant. I will provide you a snippet of code and you need to suggest how it could be made more modular and reusable.
 
notion image
notion image
notion image

Code Readability and Maintainability: Tips and Tricks

👉
Act as a coding assistant. I will provide you a snippet of code and you need to suggest improvements to make it more readable and maintainable.
notion image
 
notion image

 

Code Optimization: Improving Performance

👉
Act as a coding assistant. I will provide you a snippet of code and you need to suggest how it could be optimized for performance.
notion image
notion image

SOLID Principles in Code Refactoring

👉
Act as a coding assistant. I will provide you a snippet of code and you need to suggest how it could be refactored to follow best SOLID principles.
notion image
notion image
notion image

Efficient Code Alternatives: Achieving the Same Functionality

👉
Act as a coding assistant. I will provide you a snippet of code and you need to suggest a more efficient way of achieving the same functionality.
notion image
notion image
notion image
 

Refactoring to Standard Library Functions: [YOUR LANGUAGE]

👉
Act as a coding assistant. I will provide you a snippet of code and you need to suggest a way how it could be refactored to use only standard library functions of [YOUR LANGUAGE]
notion image
notion image
notion image
 

Efficient Data Structure and Algorithm Selection for Problem-solving

👉
Act as a coding assistant. I will provide you a problem statement and you need to suggest an appropriate data structure and algorithm to solve it efficiently.
notion image
notion image
Note – this solution is not perfect. Good idea with bufferedReader and useLines, but that forEach could be improved.

Code Readability: Improving Naming Conventions

👉
Act as a coding assistant. I will provide you a piece of code and you need to suggest how it could be made more readable by following naming conventions and avoiding unclear variable or function names.
notion image
notion image
 

🎓 Act as a coding teacher

Programming Concepts Made Simple for Beginners

👉
Act as a coding teacher. I will provide you a programming concept or principle, and you need to explain it in simple terms that someone new to coding could understand.
notion image
notion image
Be cautious. Sometimes ChatGPT may produce untrue results. Double check with programming books, expert blogs or event Wiki.

Translating [FIRST LANGUAGE] to [SECOND LANGUAGE]: A Line-by-Line Explanation

👉
Act as a coding teacher. I will provide you a code snippet in [FIRST LANGUAGE] and you need to rewrite that code into [SECOND LANGUAGE] and explain line by line.
notion image
notion image
notion image
notion image
 

Programming Language/Tool Basics: Syntax and Usage Explained

👉
Act as a coding teacher. I will provide you a programming language or tool, and you need to explain its basic syntax and usage.
notion image
notion image
notion image

Applying Programming Principles in Real-World Scenarios

👉
Act as a coding teacher. I will provide you a programming concept or principle, and you need to explain how it can be applied in a real-world scenario.
notion image
notion image
Sometimes you may get funny results :)

Step-by-step solutions

👉
Act as a coding teacher. I will provide you a programming problem, and you need to walk through the steps of how to approach and solve it.
notion image
notion image
This is good starting point if you’re stuck. If you’re still stuck after chatting, discuss ideas with human mentor.

Learning TDD

👉
Act as a coding teacher. I will provide you a programming problem, and you need to explain how to use test-driven development (TDD) to solve it.
notion image
notion image

 

Learning OOP

👉
Act as a coding teacher. I will provide you a programming problem, and you need to explain how to approach it with an object-oriented programming (OOP) mindset.
notion image
notion image
notion image

 

Breaking down the problem

👉
Act as a coding teacher. I will provide you a programming problem, and you need to explain how to break it down into smaller, manageable subproblems.
notion image
notion image

Explain any concept using real-world analogy

👉
Act as a coding teacher for junior developers. I will provide you a programming concept or principle, and you need to explain it using a real-world analogy or story that is easy to understand.
notion image
notion image

🚧 Act as a [manager]

In this chapter we will build marketplace-type app for barbers (think “Booksy”).
ChatGPT will help us refine requirements, build user stories, propose metrics and split huge tasks into smaller ones.
I don’t believe that AI will replace seasoned PM soon, however examples below may be a good start for people looking to get some product skills.

Generate user stories

👉
Act as a product owner. I will provide you general requirements and you need to create user stories.
notion image

 

Technical project manager

👉
Act as a technical project manager. I will provide you project requirements and set of frameworks technologies. You need to evaluate how to use those technologies to meet the requirements.
notion image
notion image
notion image

 

Business analyst

👉
Act as a software business analyst. I will provide you with brief project description. You need to propose metrics that will be implemented.
notion image
notion image

 

Project / work manager

👉
Act as my personal work manager. I will provide you with Jira task description and you need to split this into X smaller tasks.
notion image
notion image

 

📝 Act as a tech writer

Automate writing boring documentation. Notice differences between setting Chat as “act as programming teacher” vs “act as tech writer”. Have fun.

Release notes

👉
Act as a technical writer. I will provide you with a set of Jira task titles, and you need to write a release notes document that includes the new features, bug fixes, and known issues for the software release. Use only information provided in task titles.
notion image
notion image

Document endpoint code

👉
Act as a technical writer. I will provide you with a Spring controller code, and you need to write documentation that includes a description of each endpoint, its input parameters, output parameters, and if present, error codes that might be returned.
notion image
notion image
notion image
If you cannot use tools like Swagger, this may be good starting point.

Tutorial for SDK

👉
Act as a technical writer. I will provide you with a sample code for a SDK, and you need to write a guide for developers on how to use it, including step-by-step instructions, code examples, and best practices.
notion image
notion image

Create README.md

👉
Act as a technical writer. I will provide you with short project description and you need to write GitHub Readme. Use markdown.
notion image
notion image
notion image
 

🤔 Act as a sceptical tester

Break things

👉
Act as a software tester. I will provide you with snippet of code and you need to break it.
notion image
notion image
note – some potential issues are valid, some not. What does it mean “testing with different values for the Earth radius”?

Dead ends in user stories

👉
Act as a software tester. I will provide you with user story and you need to identify user dead ends.
notion image
notion image

Finding boundary conditions

👉
Act as a software tester. I will provide you with snippet of code and you need to find boundary conditions.
notion image
notion image
notion image
Some boundary conditions are valid, some not. Keep in mind, that ChatGPT may not know about newest languages versions.

Given-When-Then

👉
Act as a software tester. I will provide you with snippets of [LANGUAGE] code and you need to propose given-when-then unit test names.
notion image
notion image
note - there are no IllegalArgumentExceptions thrown in this code. GPT added it.

🤖 Act as an automation specialist

I love using bash scripts. I hate debugging them.
I found out that starting with “act as an automation specialist” produce different results than just “write script that…”.
Have fun.

Bash – renaming files

👉
Act as an automation specialist. Write a Bash script that renames all files in the directory to lowercase.
notion image

Bash – resizing images

👉
Act as an automation specialist. I will provide you with a set of images, and you need to write a Bash script that resizes them to a specific resolution.
notion image
notion image

Analyze logs with Bash + AWK

👉
Act as an automation specialist. You need to write a Bash script that log files in logs directory and generate a report with the most frequent errors using awk.
notion image
notion image

Process CSV data with Python

👉
Act as an automation specialist. I will provide you with CSV file example, and you need to write a Python script that sorts that data by specific column using built-in csv module
notion image
notion image

Bash automation ideas

👉
Act as an automation specialist. Suggest 5 ways to automate [BORING TASK DESCRIPTION] with Bash.
notion image
notion image
notion image
notion image
Make followup questions. Don’t copy paste stuff requiring sudo without looking :)

Automating with no-code

👉
Act as an automation specialist. You need to describe Integromat scenario that will notify me on Slack everytime Github Action build fails.
notion image

💡 Generating data and ideas

Ideas for programming project based on frameworks

Tired of doing next todolist or pet clinic with class Dog extends animal? Use this prompt to generate project ideas based on tech you know, or tech you want to learn.
After generating ideas you can further discuss given topic.
👉
Act as a creative developer. I will provide you with a set of frameworks and technologies and you need to generate X project ideas I can code overnight.
notion image
notion image

Ideas for programming project based on APIs

There are a lot of cool apis. While using single API may be boring, you may find excitement and fresh perspective by combining them.
👉
Act as a creative developer. I will provide you with a set of APIs and you need to generate X project ideas that utilize these APIs.
notion image
notion image

Generate fake data from Json

👉
I will provide you with class representing JSON structure. You need to create fake data with X elements.
notion image
notion image
Then you can ask Chat to write you a script that will generate fake data ;)

Generate fake data from DB schema

👉
I will provide you with a database schema. You need to generate fake data with X records.
notion image
notion image

Regex generator

👉
Act as a regex generator. You need to generate a regular expression in a format that can be easily copied and pasted into a regex-enabled text editor or programming language. I will provide you with examples.
notion image
notion image

O my, regex. I have love-hate relationship with them. Check https://regex-generator.olafneumann.org/ for debugging expressions.

CSV → Json

👉
I will provide you with CSV data. You need to convert it to JSON.
notion image

Translate strings.xml resource

👉
Act as a translator. I will provide you with strings.xml with [SOURCE LANGUAGE] resources. You need to translate all values to [TARGET LANGUAGE] and give me XML file.
notion image
 
 

Podsumowanie

Mam nadzieję, że ta kolekcja promptów okaże się dla Ciebie inspiracją i pomocą w Twojej drodze programistycznej.
Wierzę, że roztropne wykorzystanie AI będzie kluczem do sukcesu.
Dziękuję, że zdecydował*ś się skorzystać z tej kolekcji promptów i życzę Ci powodzenia w Twojej przygodzie z programowaniem!!
 
Powodzenia, Jarek Michalik
to ja.
to ja.